ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Οι βασικοί τύποι των αντικειμένων μελέτης μας είναι:

Πηγάδια, υδατοδεξαμενές, στέρνες

Ασφαλής πρόσβαση, μετρήσεις νερού, έλεγχος τοιχωμάτων και πυθμένα, επισκευές, ανίχνευση και απομάκρυνση αντικειμένων με χρήση ειδικού τεχνικού εξοπλισμού.

Φρέατα αερισμού ή επισκέψεως

Έλεγχος κατάστασης σε υπόγειες κατασκευές με δύσκολη πρόσβαση από κατακόρυφα φρέατα

Σήραγγες, γαλαρίες 

Διείσδυση σε δύσβατα σημεία, έλεγχος υφιστάμενης κατάστασης και αποτυπώσεις σε τούνελ μεταλλείων, λατομείων, υδραγωγείων, υπονόμων, σε καλυμμένα ρέματα, αγωγούς ομβρίων, σιδηροδρομικές σήραγγες

Σπηλαιώματα, υπόγειες κατασκευές 

Πρόσβαση σε υφιστάμενες υπόγειες κατασκευές (π.χ. παλιά πολεμικά καταφύγια), σε καρστικά έγκοιλα, και σε οποιασδήποτε μορφής σπηλαιώδη κενά που εμφανίζονται σε νέα υπόγεια τεχνικά έργα, έλεγχος στατικότητας, αντιμετώπιση προβλημάτων, τοπογράφηση-χαρτογράφηση, αξιοποίηση